קטע:רש"י על דברים יט ו

"פן ירדוף גאל הדם" - לכך אני אומר להכין לך דרך וערי מקלט רבים