פתיחת התפריט הראשי

"מקרבך מאחיך כמני" - כמו שאני מקרבך מאחיך יקים לך תחתי וכן מנביא לנביא