קטע:רש"י על דברים יח ה

"לעמוד לשרת" - מכאן שאין שירות אלא מעומד