פתיחת התפריט הראשי

"לעמוד לשרת" - מכאן שאין שירות אלא מעומד