קטע:רש"י על דברים יז יז

רש"י על רש"י על דברים יז יז • [[רש"י על רש"י על דברים יז יז {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"ולא ירבה לו נשים" - אלא י"ח שמצינו שהיו לו לדוד שש נשים ונאמר לו (ש"ב יב) ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה

"וכסף וזהב לא ירבה לו מאד" - (סנהדרין כא) אלא כדי ליתן לאכסניא (גאסטפריינדשאפט) (ס"א לאפסניא) (מאלצייט)