קטע:רש"י על דברים יז יג

"וכל העם ישמעו" - (ספרי) מכאן שממתינים לו עד הרגל וממיתין אותו ברגל