קטע:רש"י על דברים יד כז

"והלוי וגו' לא תעזבנו" - מליתן לו מעשר ראשון

"כי אין לו חלק ונחלה עמך" - (ספרי) יצאו לקט שכחה ופאה והפקר שאף הוא יש לו חלק עמך בהן כמוך ואינן חייבים במעשר