קטע:רש"י על דברים יד יב

"וזה אשר לא תאכלו מהם" - לאסור את השחוטה