פתיחת התפריט הראשי

"לשבת שם" - (ספרי) פרט לירושלים שלא ניתנה לדירה

"כי תשמע וגו' לאמר" - אומרים כן יצאו וגו'