פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים יב ז

"אשר ברכך ה'" - (ספרי) לפי הברכה הבא