קטע:רש"י על דברים יא ב

"וידעתם היום" - תנו לב לדעת ולהבין ולקבל תוכחתי

"כי לא את בניכם" - אני מדבר עכשיו שיוכלו לומר אנו לא ידענו ולא ראינו בכל זה