קטע:רש"י על דברים ט ט

"ואשב בהר" - (מגילה כא) אין ישיבה אלא לשון עכבה