פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים ט ה

"לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים" - הרי כי משמש בלשון אלא