קטע:רש"י על דברים ט ד

"אל תאמר בלבבך" - צדקתי ורשעת הגוים גרמו