פתיחת התפריט הראשי

"וזכרת כי עבד היית וגו'" - ע"מ כן פדיתיך שתשמור ותעשה את החוקים האלה