קטע:רש"י על דברים טז טז

"ולא יראה את פני ה' ריקם" - אלא הבא עולות ראיה ושלמי חגייגה