קטע:רש"י על דברים טו כא

"מום" - כלל

"פסח או עור" - פרט

"כל מום רע" - חזר וכלל מה הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר אף כל מום שבגלוי ואינו חוזר