קטע:רש"י על דברים טו יד

"העניק תעניק" - ל' עדי בגובה ובמראית העין דבר שיהא ניכר שהטיבות לו וי"מ ל' הטענה על צוארו

"מצאנך ומגרנך ומיקבך" - יכול אין לי אלא אלו בלבד ת"ל אשר ברכך מכל מה שברכך בוראך ולמה נאמרו אלו מה אלו מיוחדים שהם בכלל ברכה אף כל שהוא בכלל ברכה יצאו פרדות ולמדו רבותינו במס' קידושין בג"ש כמה נותן לו מכל מין ומין