פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים טו א

"מקץ שבע שנים" - יכול שבע שנים לכל מלוה ומלוה ת"ל (שם טו) קרבה שנת השבע ואם אתה אומר ז' שנים לכל מלוה ומלוה להלואת כל אחד ואחד היאך היא קרבה הא למדת ז' שנים למנין השמטות