קטע:רש"י על דברים ח ד

"שמלתך לא בלתה" - ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם כלבוש הזה של חומט שגדל עמו

"לא בצקה" - לא נפחה כבצק כדרך הולכי יחף שרגליהם נפוחות