פתיחת התפריט הראשי

"ונשל" - לשון השלכה והתזה וכן (דברים יט) ונשל הברזל