קטע:רש"י על דברים ו כ

"כי ישאלך בנך מחר" - יש מחר שהוא אחר זמן