פתיחת התפריט הראשי

"מבית עבדים" - כתרגומו מבית עבדותא ממקום שהייתם שם עבדים