קטע:רש"י על דברים ו ט

"מזזות ביתך" - מזזת כתיב שאין צריך אלא אחת

"ובשעריך" - לרבות שערי חצרות ושערי מדינות ושערי עיירות (יומא יא)