פתיחת התפריט הראשי

"וקשרתם לאות על ידך" - אלו תפילין שבזרוע

"והיו לטטפת בין עיניך" - אלו תפילין שבראש ועל שם מנין פרשיותיהם נקראו טטפת טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים