קטע:רש"י על דברים ה יח

[[קטע:רש"י על רש"י על דברים ה יח {{{2}}} |<=]] רש"י על רש"י על דברים ה יח • [[רש"י על רש"י על דברים ה יח {{{2}}}|פרק {{{2}}}]] [[קטע:רש"י על רש"י על דברים ה יח {{{2}}} |=>]]

"ולא יסף" - מתרגמינן ולא פסק (לפי שמדת בו"ד אינו יכול לדבר כל דבריו בנשימה אחת וצריך להפסיק ומדת הקב"ה אינו כן לא היה פוסק ומשלא היה פוסק לא היה מוסיף) כי קולו חזק וקיים לעולם דבר אחר ולא יסף ולא הוסיף להראות באותו פומבי