פתיחת התפריט הראשי

"ולא תנאף" - אין ל' ניאוף אלא באשת איש