קטע:רש"י על דברים ה טז

"ולא תנאף" - אין ל' ניאוף אלא באשת איש