פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברים ה ו

"על פני" - בכל מקום אשר אני שם וזהו כל העולם ד"א כל זמן שאני קיים עשרת הדברות כבר פירשתים