קטע:רש"י על דברים ד לח

"ממך מפניך" - סרסהו ודרשהו להוריש מפניך גוים גדולים ועצומים ממך

"כיום הזה" - כאשר אתה רואה היום