קטע:רש"י על דברים ד כא

"התאנף" - נתמלא רוגז

"על דבריכם" - על אודותיכם על עסקיכם