קטע:רש"י על דברים ג כז

"וראה בעיניך" - בקשת ממני ואראה את הארץ הטובה אני מראה לך את כולה שנא' (דברים לד) ויראהו ה' את כל הארץ