קטע:רש"י על דברים ג ו

"החרם" - לשון הוה הלוך וכלות