קטע:רש"י על דברים ג ה

"מערי הפרזי" - פרזות ופתוחות בלא חומה וכן (זכריה ב) פרזות תשב ירושלים