קטע:רש"י על דברים ב לג

"ואת בניו" - בנו כתיב שהיה לו בן גבור כמותו