קטע:רש"י על דברים ב לב

"ויצא סיחן" - לא שלח בשביל עוג לעזור לו ללמדך שלא היו צריכים זה לזה