קטע:רש"י על דברים ב לא

"החלותי תת לפניך" - כפה שר של אמוריים של מעלה תחת רגליו של משה והדריכו על צוארו