קטע:רש"י על דברים ב ו

"תכרו" - ל' מקח וכן (בראשית נ) אשר כריתי לי שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה