קטע:רש"י על דברים ב ד

"ונשמרתם מאד" - ומהו השמירה אל תתגרו בם