פתיחת התפריט הראשי

"כאשר תעשינה הדבורים" - מה הדבורה הזאת כשהיא מכה את האדם מיד מתה אף הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים