פתיחת התפריט הראשי

"את כל הדברים אשר תעשון" - אלו י' דברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות