קטע:רש"י על בראשית מ יא

"ואשחט" - כתרגומו ועצרית והרבה יש בלשון משנה