קטע:רש"י על בראשית מ ו

"זעפים" - עצבים כמו (מ"א כ) סר וזעף (מיכה ז) זעף ה' אשא