קטע:רש"י על בראשית מו לא

"ואמרה אליו אחי וגו'" - ועוד אומר לו והאנשים רועי צאן וגו'