קטע:רש"י על בראשית מו יט

"בני רחל אשת יעקב" - ובכולן לא נאמר בהן אשת אלא שהיתה עיקרו של בית