קטע:רש"י על בראשית מו ד

"ואנכי אעלך" - הבטיחו להיות נקבר בארץ