קטע:רש"י על בראשית מה יח

"את טוב ארץ מצרים" - ארץ גושן ניבא ואינו יודע מה ניבא סופה לעשותה כמצולה שאין בה דגים

"חלב הארץ" - כל חלב ל' מיטב הוא