פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית מה ה

"למחיה" - להיות לכם למחיה