קטע:רש"י על בראשית מד כ

"ואחיו מת" - מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו אמר אם אומר לו שהוא קיים יאמר הביאוהו אצלי

"לבדו לאמו" - מאותו האם אין לו עוד אח