קטע:רש"י על בראשית מד ח

"הן כסף וגו'" - זה אחד מעשרה ק"ו האמורים בתורה וכולן מנויין בב"ר