קטע:רש"י על בראשית מא נז

"וכל הארץ באו מצרימה" - אל יוסף לשבור ואם תדרשהו כסדרו היה צריך לכתוב לשבור מן יוסף