קטע:רש"י על בראשית מא מז

"ותעש הארץ" - כתרגומו ואין הלשון נעקר מלשון עשייה

"לקמצים" - קומץ על קומץ יד על יד היו אוצרים